Het Mondcircus

Beter eten en communiceren voor elk kind

Achtergrond

Jonge kinderen willen soms niet eten. Dat is niet vreemd. Bij peuters en kleuters doet 25 tot 45% weleens lastig rondom de maaltijd. Voor het omgaan met deze 'eetstrubbelingen' kunnen ouders zo nodig advies vragen bij reguliere instanties zoals het consultatiebureau

Bij werkelijke voedingsproblemen zien we dikwijls onvoldoende beheersing van mondfuncties. Door verschillende oorzaken kan een mondfunctie zich traag of verkeerd ontwikkelen. Als een kind nog geen vast voedsel in de mond verdraagt, niet gewend is om te bijten en te kauwen dan is de motoriek die nodig is om duidelijk te spreken nog onvoldoende ontwikkeld. Bij het achterblijven van mondfuncties is een juiste aanpak heel belangrijk. Dat is nodig om goed te leren eten maar ook ter voorbereiding op het verstaanbaar leren spreken.

Bij moeilijk eten met een onderliggende achterstand of een medisch probleem dat actueel is of in het verleden speelde, is er vaak sprake van te weinig of negatieve ervaring rondom eten en drinken. Kinderen zijn niet instaat om op de normale wijze te eten. Ze hebben het benauwd, verslikken zich veel, braken of kunnen slechts heel traag en weinig van specifiek voedsel eten. Omdat het niet eenvoudig is om met deze dagelijks terugkerende eetproblemen om te gaan, zien we vaak conflicten en communicatieproblemen rondom de maaltijd. Kinderen kunnen voedsel gaan weigeren omdat ze eten moeilijk en eng vinden.

In Nederland zoekt circa 11% van de ouders vanwege diverse oorzaken professionele hulp omdat het eetprobleem bij hun kind aanhoudt. Door deze kinderen en hun ouders tijdig te helpen, krijgen kinderen betere kansen en kunnen toekomstige kosten bespaard blijven.