Het Mondcircus

Beter eten en communiceren voor elk kind

De Methode

Het Mondcircus is een therapeutische methode voor professionals die deskundig zijn op het gebied van eetproblemen en communicatiemoeilijkheden. De methode richt zich op het beter leren eten en communiceren. De werkwijze gaat uit van doelenlijsten en een positieve benadering rondom het concept circus.

De aanpak is geschikt voor kinderen van 2 ½ tot 8 jaar en biedt een podium om leerstappen aantrekkelijk te presenteren met artiesten en dieren. Zo ontstaat motivatie voor het oefenen van bijvoorbeeld beter kauwen, goed slikken, proeven van eten, interacties, voorbereidende articulatie-oefeningen, ademen door de neus.

De methodiek is gebaseerd op leerprocessen uit de sociaal cognitieve theorie. Deze theorie verklaart gedrag vanuit een samenspel tussen persoonlijke factoren (leervermogen, lichaamsfuncties), omgevingsfactoren (de situatie), en gedragsfactoren(attitude). Het gebruik van eenvoudige handvatten bevordert een goede samenwerking tussen professionals en versterkt de mogelijkheden van ouders, kind en begeleiders om kennis en vaardigheden toe te passen

Het Mondcircus streeft naar toegankelijkheid voor elk kind. Dit betekent dat kinderen in principe ongeacht hun medische, culturele of sociaal-economische achtergrond kunnen profiteren van het Mondcircus. Hoe het Mondcircus inzetbaarheid is, hangt af van de zorgvraag, de mogelijkheden en onmogelijkheden van kind en omgeving, en aanleidingen om (para)medici of gedragsdeskundigen te consulteren.