Het Mondcircus

Beter eten en communiceren voor elk kind

Behandeling

Met het 'Mondcircus' stelt de zorgaanbieder een behandelplan op dat past bij de hulpvraag van kind, ouders en betrokkenen. De zorgaanbieder selecteert leerdoelen en oefenstof uit de methodemap.

De behandeling begint altijd met:

  • Introduceren en motiveren

gevolgd door de geselecteerde doelen en oefenstof uit de vijf behandelgebieden:

  • Kennis mondgebied en luchtstroom
  • Drinken en eten
  • Integreren en generaliseren
  • Communicatieve voorwaarden en functies
  • Ademen door de neus en lipsluiting

Elke zorgverlener kan zijn specifieke deskundigheid toepassen binnen de kaders van het 'Mondcircus'. Het terugkerende thema van het circus met artiesten biedt aan het kind en de omgeving houvast en duidelijkheid.